Amaro Freitas


Artist: Amaro Freitas
Song: Sangue Negro

Amaro Freitas is a friend, pianist and genious.  

He mixes jazz, afro jazz, samba and frevo in his amazing compositions.

Take a look and enjoy the music.

Keep Jamming


Latest
Previous
Next Post »
0 Komentar